ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ 34002

Τηλ. 698 199 5073